Available courses

Course image E-commerce
Category 1

Nan kou sa n'ap ba'w tout sa'w bezwen pou kòmanse nan monn komès sou entènèt lan.

Course image Criollo Haitiano Nivel 3
Haitian Creole

En este curso podrás aprender conceptos avanzados del idioma. Al terminar este curso serás un Pro en generar contenidos y penzar en criollo haititiano. Además, tendrás conocimientos avanzados sobre la cultura haitiana.

Course image Criollo Haitiano Nivel 2
Haitian Creole

En este curso, aprenderás conceptos intermedios del idioma. Al terminar este curso, serás capaz de armar tus propias oraciones y empezar a penzar en criollo haitiano. Además, tendrás conocimientos intermedios sobre la cultura haitiana.

Course image Criollo Haitiano Nivel 1
Haitian Creole

En este curso, podrás aprender los conceptos fundamentales del idioma. Al terminar este curso, serás un Pro en leer y pronunciar en criollo hatiano entre otras cosas. Además, tendrás conocimientos básicos sobre la cultura haitiana.

Course image Python Pou Debitan
Computer Science

Byen vini nan kou Python pou debitan an. Nan kou sa w pral aprann Python, youn nan langaj pwogramasyon ki yo plis itilize nan monn nan. 

Course image HTML&CSS
Computer Science

Nan kou sa w'ap aprann html ak css ki se de langay ki fondamantal nan kesyon devlopman nenpòt sit entènèt la. 

Course image Advanced Wordpress
Digital Marketing

Nan kou sa n'ap aprann ou tout sa'w bezwen konnen pou kreye nenpòt sit la pa mwayen WordPress, youn nan CMS ki pi popilè nan monn nan.

Course image Edikasyon Finansyè
Business Administration

Tank n'ap grandi, se tank li vin pi enpòtan pou nou konprann kijan sistèm finansye a fonksyone, e ki efè li ka gen sou nou chak pèsonèlman. Nan kou finans pèsonèl sila (Finans 101), n'ap aprann ou tout sa w dwe konnen pou w ka pran bonjan desizyon sou fason w administre lajan w ak lòt byen ke w posede. Kou sa ap ede w analize sitiyasyon finansyè w kounye a, kijan w ta renmen viv nan 5 an, 10 an, oswa 20 an ankò, nan konbyen tan'w ta renmen sispann travay pou moun, kijan pou w envesti, sa ka fè pou'w aprann objektif sa yo, sa w dwe konsidere avan'w lage nan itilize kat kredi oswa prete lajan, fason pou w kontwole depans ou, fè chwa travay, ak anpil lòt bagay ankò. Finans pèsonèl nonsèlman aprann ou fason pou w kreye byen, men tou, li aprann ou fason pou w byen jere byen sa yo. Byenke kou sa deja kouvri anpil bagay nan kesyon finans pèsonèl, nou ankouraje'w pran lòt kou Academy an ap ofri nan depatman sa yo si w ta remen gen yon konesans ki pi avanse toujou nan domèn sa. Sa a se premye kou nan yon fòmasyon sou finans lan. Lòt kou yo se: Kontabilite finansye, Ekonomi 1, Ekonomi 2,  Finans 1, ak Finans 2. Nou swete w bonjan siksè nan bèl avanti sa!